College algebra demystified [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071439285

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2004.,

Mô tả vật lý: vii, 446 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 28010
1. Algebra
  - Problems
     exercises
     etc.; Algebra
  - Programmed instruction.; Algebra
  - Textbooks.1. Algebra
  - Problems
     exercises
     etc.
2. Algebra
  - Programmed instruction.
3. Algebra
  - Textbooks.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH