Differential equations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Blanchard, Robert L Devaney, Glen R Hall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495012653

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Australia : Thomson Brooks/Cole, 2006.

Mô tả vật lý: xviii, 828 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28011

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH