Innovation in information technology [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0309526221


Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :National Academies Press, 2003.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 28020
1. Federal aid to research
  - United States.; Information technology
  - Research ; United States.; Information technology
  - Technological innovations ; United States.1. Federal aid to research
  - United States.
2. Information technology
  - Research
3. United States.
4. Information technology
  - Technological innovations
5. United States.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH