Extreme poetry : the South Asian movement of simultaneous narration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yigal Bronner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0231151608

ISBN: 9780231151603 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 891.21009 *Sanskrit literature

Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press, c2010.

Mô tả vật lý: xvi, 356 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 280292

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH