The yogin & the madman : reading the biographical corpus of Tibet's great saint Milarepa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Quintman

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780231164146 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780231164153 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 294.3923092 Buddhism

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xi, 314 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 280294

Includes bibliographical references (pages 277-297) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH