A metaphysics of psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Peter Zachar, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780262027045 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xi, 274 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Metaphysics-- Psychology, Pathological-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH