Black women in sequence : re-inking comics, graphic novels, and anime

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah Elizabeth Whaley

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780295994956 (hardcover : acid-free paper)

ISBN: 9780295994963 (pbk. : acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xiv, 242 pages, 16 unnumbered pages of plates : , illustrations (some color) ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 280358

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH