Latin erotic elegy : an anthology and reader

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Allen Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415243718

ISBN: 0415243726 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 871.01083543 +Latin poetry

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002.

Mô tả vật lý: ix, 486 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 280465

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH