Legislative approximation and application of EU law in the Eastern neighbourhood of the European Union : towards a common regulatory space?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Van Elsuwege, Roman Petrov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415640431

ISBN-13: 978-0415640435

Ký hiệu phân loại: 342.24 Constitutional and administrative law

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xxx, 268 pages ; , 25 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 280509

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH