GC/MS : a practical user's guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marvin C McMaster

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0470101636 (cloth/cd)

ISBN: 9780470101636 (cloth/cd)

Ký hiệu phân loại: 543.85 Gas chromatography

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2008.

Mô tả vật lý: xii, 180 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 280574

Includes bibliographical references (p. 173-174) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH