School nutrition and children

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas J Baxter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1606928910

ISBN-13: 978-1606928912

Ký hiệu phân loại: 371.716 Food services

Thông tin xuất bản: New York : Nova Science Publishers, c2009.

Mô tả vật lý: 210 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 280805

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH