From Cats' Eyes to...Reflectors
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Wil Mara, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781610805001 (lib. bdg.)

Ký hiệu phân loại: 681.4 Optical instruments

Thông tin xuất bản: Ann Arbor, Mich. :Cherry Lake Pub., c2013.,

Mô tả vật lý: 32 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


* Biomimicry
  - Juvenile literature.
* Reflectors (Safety devices)
  - Juvenile literature.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH