Windfall apples : tanka and kyoka

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Stevenson

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781897425886 (pbk.)

ISBN-13: 978-1897425893

Ký hiệu phân loại: 811.54 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Edmonton : AU Press Athabasca University, c2010.

Mô tả vật lý: xix, 103 p. : , col. ill. ; , 16 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 281094

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH