Kiyâm : poems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Naomi L McIlwraith

Ngôn ngữ: eng ; cre; eng

ISBN: 9781926836690 (pbk.)

ISBN: 9781926836690 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 811.6 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Edmonton : AU Press, c2012

Mô tả vật lý: xiii, 163 p. ; , 19 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 281123

Includes bibliographical references (p. 153-155)Includes bibliographical references (p. 153-155)
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH