Temperature-programmed gas chromatography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leonid M Blumberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 3527326421 (hbk. : alk. paper)

ISBN: 9783527326426 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 543.85 Gas chromatography

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, c2010.

Mô tả vật lý: xix, 340 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 281245

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH