Geothermal energy systems : exploration, development, and utilization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ernst Huenges

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 3527408312 (hbk. : alk. paper)

ISBN: 9783527408313 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 333.88094 Subsurface resources

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, c2010.

Mô tả vật lý: xxii, 463 p. : , ill. (some col.), maps (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 281247

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH