Selected chapters in the calculus of variations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0817621857 (Boston : acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 515.64 Calculus of variations

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston :Birkhäuser, c20,

Mô tả vật lý: 132 p. : , ill. ; , 24

Ngôn ngữ:


Calculus of variati-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH