Principles of food chemistry [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John M DeMan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 083421234X

ISBN: 1591247861 (ebook)

ISBN-13: 978-0834212343

ISBN: 9781591247869 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Gaithersburg, Md. : Aspen Publishers, 1999

Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 495) p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 28142

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH