Calculus : graphical, numerical, algebraic
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0132014084

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: , 3rd ed.

Mô tả vật lý: xxiv, 696 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008100024. ; Textbooks. -- lcgft ; http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026191.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH