Interracialism : black-white intermarriage in American history, literature, and law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Werner Sollors

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0195128567 (alk. paper)

ISBN: 0195128575 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 306.84 Types of marriage and relationships

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000.

Mô tả vật lý: xiii, 546 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 281454

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH