Robert Graves and the classical tradition [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. G. G Gibson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0198738056

ISBN-13: 978-0198738053

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015.

Mô tả vật lý: x, 370 pages ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 281473

Includes bibliographical references (pages 333-359) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH