The basics of crystallography and diffraction[electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  9780198738671 (hbk.)

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Oxford ;Oxford University Press, 2015., Fourth edition.

Mô tả vật lý: xiv, 519 pages :, illustrations ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Crystallography.-- X-ray crystallography.-- Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH