A1 techniques for game programming [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mat Buckland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0585455961

Ký hiệu phân loại: 794.815268 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Premier Press, 2002

Mô tả vật lý: xxxii, 448 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 28149

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH