The bittersweet science : fifteen writers in the gym, in the corner, and at ringside

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Ezra, Carlo Rotella

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 022634620X

ISBN-13: 978-0226346205

Ký hiệu phân loại: 796.83 Boxing

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 268 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 281537

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH