The horse and his boy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pauline Baynes, C. S Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0439861365

ISBN-10: 0590254774

ISBN-13: 978-0439861366

ISBN-13: 978-0590254779

Ký hiệu phân loại: [Fic]

Thông tin xuất bản: New York : Scholastic Inc., [1995], ©1954.

Mô tả vật lý: 224 pages : , illustrations, color map ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 281667

A boy and a talking horse share an adventurous and dangerous journey to Narnia to warn of invading barbarians.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH