The shadow throne. Book 3

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jennifer A Nielsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780545284172 (hbk.) :

Ký hiệu phân loại: 940.2 1453

Thông tin xuất bản: New York : Scholastic Press, 2014.

Mô tả vật lý: 317 pages : , map ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 281735

Young King Jaron has had nothing but trouble with his advisors and regents since he ascended the throne of Carthya, and now King Vargan of Avenia has invaded the land and captured Imogen--and Jaron must find some way to rescue her and save his kingdom.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH