Hurricane Katrina : the Mississippi story

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Patterson Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1617030236 (cloth : alk. paper)

ISBN: 1617030244 (ebook)

ISBN: 9781617030239 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9781617030246 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 976.335 *South central United States Gulf Coast states

Thông tin xuất bản: Jackson, Miss. : University Press of Mississippi, ©2012.

Mô tả vật lý: xv, 302 pages, 16 unnumbered pages of plates : , illustrations, map ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 281788

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH