Surfside girls. The secret of Danger Point

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kim Dwinell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1684062632

ISBN-13: 978-1684062638

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource (235 pages) : , chiefly color illustrations.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 281803

While relaxing with her best friend on the first day of summer vacation, Samantha discovers an underwater cave and begins an investigation into a resort development that threatens her town.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH