Body parts and bodies whole : changing relations and meanings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jessica Hughes, Katharina Rebay-Salisbury, Marie Louise Stig Sørensen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1842174029

ISBN-13: 978-1842174029

Ký hiệu phân loại: 930.1 Archaeology

Thông tin xuất bản: Oxford : Oakville, CT : Oxbow Books ; David Brown Book Co. [distributor], c2010.

Mô tả vật lý: 148 p. : , ill., maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 281896

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH