The 80/10/10 diet : balancing your health, your weight, and your life one luscious bite at a time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas N Graham

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781893831247 :

Ký hiệu phân loại: 613.283 Carbohydrates

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 348 pages, 8 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 281951

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH