Nanomaterials for direct alcohol fuel cell

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yixuan Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9814669009

ISBN-10: 9814669008

Ký hiệu phân loại: 662.8 Other fuels

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xiii, 284 pages : , illustrations (some colour) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 282099

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH