Coastal themes [electronic resource] : an archaeology of the Southern Curtis Coast, Queensland

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sean Ulm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1920942939

Ký hiệu phân loại: 394.1209994 Eating, drinking; using drugs

Thông tin xuất bản: Canberra, A.C.T. : ANU E Press, c2006.

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 282143

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH