Akhenaten and Nefertiti ; [Catalog of an exhibition celebrating the 150th anniversary of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cyril Aldred

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670111392

Ký hiệu phân loại: 732.8 +Ancient Egyptian sculpture

Thông tin xuất bản: New York, Brooklyn Museum in association with the Viking Press. [1973]

Mô tả vật lý: 231 p. , illus. (part col.) , 27 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 282199

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH