Republican learning : John Toland and the crisis of Christian culture, 1696-1722
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Justin Champion, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0719057140 (hc.)

Ký hiệu phân loại: 192 British Isles

Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : New York :Manchester University Press ; Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2003.,

Mô tả vật lý: viii, 264 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Toland, John, -- 1670-1722.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH