Harmonograph : a visual guide to the mathematics of music

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Ashton

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0802714099 (hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 781.2 Elements of music

Thông tin xuất bản: New York : Walker, 2003.

Mô tả vật lý: 58 p. : , ill. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 282533

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH