Gideon's people : being a chronicle of an American Indian community in colonial Connecticut and the Moravian missionaries who served there

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cori Dally-Starna, Willia Starna

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN: 0803224273 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0803224273 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780803224278 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780803224278 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 974.602 Northeastern United States (New England and Middle

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, c2009.

Mô tả vật lý: 2 v. (x, 692, 656 p.) : , 24 cm. , maps ;

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 282537

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH