A prairie populist : the memoirs of Luna Kellie

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luna Kellie, Jane Taylor Nelsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0877453683 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0877453691 (paper : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 978.203092 *Nebraska

Thông tin xuất bản: Iowa City : University of Iowa Press, c1992.

Mô tả vật lý: xix, 188 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 282846

Includes bibliographical references (p. [187]-188).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH