Foul Lady Fortune

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chloe Gong

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1665905602

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: New York : Margaret K. McElderry Books, 2022

Mô tả vật lý: 1 online resource

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 282893

In 1931 Shanghai, two Nationalist spies pose as a married couple to investigate a series of brutal murders causing unrest in the city.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH