Conceptual chemistry : understanding our world of atoms and molecules

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Suchocki

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321456491

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: San Francisco : Benjamin Cummings , 2007

Mô tả vật lý: xxx, 673 s., 31 bl. : , ill. , 1 optisk plate (CD-ROM)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28311

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH