Bridge engineering handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781439852071

Ký hiệu phân loại: 624.2 Bridges

Thông tin xuất bản: , Second edition.

Mô tả vật lý: 5 volumes : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Bridges -- Design and construction. ; Bridges -- Maintenance and repair.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH