Optical fiber communication systems with MATLAB and Simulink models
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781482217513 (hardback)


Thông tin xuất bản: , Second edition.

Mô tả vật lý: xxvii, 871 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Optical fiber communication -- Computer simulation. ; Optical fiber communication -- Mathematical models.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH