Napoleon in Egypt : Al-Jabartî's chronicle of the first seven months of the French occupation, 1798

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, ʻAbd al-Raḥmān Jabartī, Edward W Said

Ngôn ngữ: eng ; ara

ISBN-10: 1558760695

ISBN: 1558760709 (pbk.)

ISBN: 1558760709 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 940.27 $Period of French Revolution and Napoleon I, 1789-1815

Thông tin xuất bản: Princeton : M. Wiener

Mô tả vật lý: c1993. , 186 p. : , ill., map

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 283541

Includes bibliographical referencesIncludes bibliographical references
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH