Lion of siddhas : the life and teachings of Padampa Sangye

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chos-kyi-seṅ-ge, Kun-dgaʼ, David Molk, Tsering Wangdu

Ngôn ngữ: eng ; tib

ISBN: 1559392991 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 1559392991 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781559392990 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781559392990 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 294.3923092 294.3923092 Buddhism

Thông tin xuất bản: Ithaca, N.Y. : Snow Lion Publications, c2008.

Mô tả vật lý: ix, 336 p. : , 23 cm. , ill. ;

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 283542

Includes bibliographical references. Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH