Coaching volleyball technical and tactical skills
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0736053840 (soft cover)

Ký hiệu phân loại: 796.325 Volleyball

Thông tin xuất bản: Champaign, IL :Human Kinetics, c2011.,

Mô tả vật lý: v, 249 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Volleyball -- Coaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH