Coaching basketball successfully
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0736083723

Ký hiệu phân loại: 796.323 Basketball

Thông tin xuất bản: Champaign, IL :Human Kinetics, c2013., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xi, 291 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Basketball -- Coaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH