DB2 administration solution pack for z/OS : streamlining DB2 for z/OS database administration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paolo Bruni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0738438669

ISBN-13: 978-0738438665

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [Poughkeepsie, NY] : [IBM Corp., International Technical Support Organization], 2013.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 283744

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH