Digital communication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0132119625

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. :Prentice-Hall , 1987,

Mô tả vật lý: XVI, 432p

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH