Asian American basketball : a century of sport, community and culture
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0786497181

Ký hiệu phân loại: 796.3230973 Ball games

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: vii, 271 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


"This comprehensive history of Asian American basketball discusses how these players first found a sense of community in the game, and competed despite an atmosphere of anti-Asian bigotry in historical and contemporary America"--

Asian Americans -- Sports ; History. ; Basketball players -- United States ; History. ; Basketball -- United States ; History. ; Pacific Islander Americans -- Sports ; History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH