Muscogee daughter : my sojourn to the Miss America Pageant

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Supernaw

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0803229712 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780803229716 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 976.600497385 976.600497385 *Oklahoma

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, c2010.

Mô tả vật lý: xxiv, 233 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 283831

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH