Revitalizing arts education through community-wide coordination

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Catherine H Augustine, Susan J Bodilly, Laura Zakaras

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0833043064 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780833043061 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 700.71073 The arts Fine and decorative arts

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 87 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 283922

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH